Orientats a oferir servei
professionals especialistes a la teva disposició

Més serveis

Comptem amb socis professionals
tant en el cas d'accions que requereixen una gran especialització com en aquelles de menor importància

David Saborit Vallverdú, com a membre de Novadmin Property Management, S.L. és una coneguda empresa de l'àrea provincial de Lleida, i comptem amb l'experiència en l'administració de propietats immobiliàries de tot tipus mercès als nostres professionals que també ofereixen serveis laborals, fiscals, comptables, jurídics i d’assegurances.

Ens ocupem d'aspectes comercials i tècnics, també de liquidacions d'industrials com a conseqüència de les reparacions dutes a terme, les indemnitzacions a percebre per la Comunitat de Propietaris o bé el particular, així com tot allò referent als tràmits d'escripturació, assessorament fiscal, comptable, financer, laboral i jurídic als titulars de les finques que administra, a vetllar pels interessos comuns, l'elecció d'arrendataris idonis i el bon funcionament de les juntes de propietaris.

També ens ocupem dels aspectes administratius com, per exemple, el compliment de la legislació vigent i la contractació dels serveis i assegurances necessàries en benefici de l'immoble.
Dipositi l'administració de les seves finques en mans d'un soci amb experiència, responsable i expert, i li oferirem una atenció professional i individualitzada.
  • Administració de la propietat privada.
  • Serveis de comptabilitat i liquidacions d'impostos.
  • Anàlisi tècnic i comercial de propietats.
  • Controls de l'estat de vivendes i edificis.
  • Gestió comercial i tècnica de les instal•lacions.
  • Assessorament jurídic, fiscal, comptable, financer i laboral per a empreses i particulars.
  • Tràmit d'ajudes i subvencions en la rehabilitació i modernització d'immobles.
  • Cerca de finançament per a fer front a les obres de conservació, reparació i manteniment de l'edifici.
  • Actuacions davant l'AEAT en relació a les obligacions de les Comunitats de Propietaris.

Copyright © 2015 David Saborit Vallverdú. Tots els drets reservats.